2050 yılına kadar 2 milyar elektrikli araç yollarda olacak

2330

CHEP, ulaşım elektrifikasyonunun otomotiv tedarik zinciri üzerindeki etkisini inceledi. CHEP, bu yıl tedarik zinciri trendleri üzerine araştırma yaptığı raporunda sürdürülebilirlik ve batarya ilişkisini ele aldı.

  • Araştırma sonucunda sürdürülebilir bir otomotiv endüstrisine geçişte 6 eğilimin belirleyici olduğu açıklandı. Eğilimler arasında ise Çin’in sektörde baskın güç olduğu, Avrupalı ve Amerikalı OEM’lerin yakın tedarik ve ithalata yöneldiği bilgisi dikkat çekti.

Yeniden kullanılabilir ambalaj çözümlerinde dünya lideri olan CHEP, Tedarik Zinciri Trendleri
Raporu’nun ikincisini yayınladı. Raporda gündemde olan sürdürülebilirlik ve batarya ilişkisi
araştırıldı. CHEP’in son raporu, elektrikli araçların yeni batarya tedarik zincirlerinin yapılanmasına ve bunun otomobil üreticileri üzerindeki etkisine odaklandı. Elektrifikasyonun
arttığına, Uluslararası Enerji Ajansı’nın “Dünyanın net karbon sıfıra ulaşması için 2050 yılına
kadar 2 milyar elektrikli aracın yollarda olacağı” verisi vurgulanan raporda; tedarik zincirinde riskli gruba dâhil olan bataryaların sürdürülebilir üretimi ve taşınması konusu tartışıldı.

“Paketleme ve lojistik çözümleri yeniden gözden geçiriliyor”

Sürdürülebilir otomotiv tedarik zincirinin yalnızca elektrikli araçlardan ibaret olmadığına
dikkat çeken CHEP Ticari Lideri ve AB Kıdemli Müdürü Christophe Jacquet, “Raporumuz,
sektörde gerçekleşen altı temel eğilimi vurgulayarak sürdürülebilir bir geçişte ulaşım
elektrifikasyonunu teşvik etmenin önemini inceliyor. Bu altı eğilimi özetleyecek olursak;
Çin’in baskın güç olduğu sektörde, Avrupalı ve Amerikalı OEM’ler yakın tedarik ve ithalata
yöneliyorlar. Genel olarak elektrifikasyon hedeflerine ulaşma konusunda endişeler
mevcutken, daha geniş bir sürdürülebilirlik vizyonu da ortaya çıkıyor. Mevcut yakıtla çalışan
araçlarda düşük karbonlu yenilikler geliştiriliyor, paketleme ve lojistik çözümleri yeniden
gözden geçiriliyor” dedi.

“Havuzlama konseptimizin katkısı daha da büyüyecek”

CHEP’in kurulduğu günden bu yana tedarik zincirinde döngüselliğe katkı sağladığını söyleyen Christophe Jacquet, “Tek yönlü ambalaj israfını ortadan kaldıran ‘paylaş ve yeniden kullan’ palet ve konteyner havuzlama modeliyle sektöre öncülük ediyoruz. CHEP sadece havuzlanmış ambalaj çözümleri geliştirmekle kalmıyor; aynı zamanda müşterilerine tesis ağı optimizasyonu, nakliye orkestrasyonları, çok modlu hizmetler ve nakliye iş birliği gibi dört temel üzerine inşa edilmiş nakliye optimizasyon hizmetleri sunuyor. Yeni dönemde yollarda yüzde 100 elektrikli araçlara doğru bir dönüşüme giderken havuzlama konseptimizin sürdürülebilirliğe katkısı daha da büyüyecek” şeklinde konuştu.