İSO “Çevre Ödülleri”nde Birincilik Tofaş’ın!

1418

Tofaş, diğer kurum ve kuruluşlara da emsal teşkil edecek çevre politikaları ve stratejileri ile İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Çevre Ödülleri”nde “Büyük Ölçekli İşletme Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi” kategorisinde birincilik ödülünü elde etti.

Türkiye otomotiv sanayisinin gelişimine öncülük eden ve bu sene 50. yılını kutlayan Tofaş’ın tüm yönetim kategorilerinde ele aldığı çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları, ödüle layık görüldü. Tofaş, bu kapsamda İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından bu yıl 18.’si düzenlenen “Çevre Ödülleri” töreninde “Büyük Ölçekli İşletme Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi” kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla İstanbul Sanayi Odası’nda gerçekleşen törende Tofaş adına ödülü Tofaş Dış İlişkiler Direktörü Güray Karacar aldı.

İstanbul Sanayi Odası’nda gerçekleşen törende Tofaş adına ödülü Tofaş Dış İlişkiler Direktörü Güray Karacar aldı.

Tofaş Entegre Yönetim Sistemi

Çevre ve sürdürülebilirlik konularındaki hedeflerini tüm paydaşlarının bilgisine sunan Tofaş, kurumsal web sitesinde ve sürdürülebilirlik raporlarında bu alanlardaki faaliyetlerini ve elde ettiği sonuçları yayınlıyor.
Şirket performans verilerini 2013 yılından itibaren karşılaştırmalı olarak inceleme fırsatı sunan Sürdürülebilirlik Raporu’na göre, çağın önemli sorunları arasında yer alan, iklim değişikliği konusunda istikrarlı olarak faaliyetlerini sürdüren Tofaş, 2017 yılında gerçekleştirilen toplam 244 milyon liralık Ar-Ge harcamalarının 25 milyon TL’lik kısmını sera gazı azaltımına yönelik projelere ayırıyor. Tofaş, bu dönemde yürüttüğü̈ verimlilik çalışmalarıyla, 72.633 GJ enerji tasarrufu ve buna bağlı olarak 5.918 ton karbondioksit azaltımı sağlayarak, üretimden kaynaklanan sera gazı miktarını bir önceki yıla göre araç başına yüzde 10,5 oranında azalttı.

Tofaş’tan Dünya Klasında Üretim Sistemi

Tofaş’ta kalite, çevre, enerji ve iş güvenliği yönetim sistemleri, “Tofaş Entegre Yönetim Sistemi” çatısı altında uygulanıyor. Çevre politikaları ile prosedürlerinin uygulanmasında ve birim içerisinde yayılımının sağlanmasında, “departman çevre ve enerji rehberleri” görev alıyor. Rehberler, aylık Çevre ve Enerji Kurulu toplantılarına katılarak politikaların departman içerisinde yayılımını sağlıyor, eğitim faaliyetlerini düzenliyor.Tofaş’ın çevresel performans verileri bağımsız denetleyici kuruluşlar tarafından da her yıl doğrulanıyor.

Proaktif, yalın, yeşil ilkeler…

Yeni süreç ve ürün tasarımlarında da mevcut en iyi teknikleri uygulamayı taahhüt eden Tofaş, Dünya Klasında Üretim Sistemi’nin proaktif, yalın ve yeşil ilkelerini uyguluyor. Çevre yönetim sistemi çalışmalarına 1997’de başlayan Tofaş’ın fabrikası da dünyadaki tüm Fiat fabrikaları ile entegre bir sistem olan, Dünya Klasında Üretim Sistemi’nin metodolojisini kullanıyor.

Yeni yatırımlarda öncelik çevresel etki analizi

Yeni yatırımlarda da çevresel konuları göz önünde bulunduran Tofaş, yeşil satın alma yaklaşımı ile, işbirliklerini yalnız fiyat ve kalite bazlı değil çevreye bakış açısını gözeterek gerçekleştiriyor. Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için tüm değer zinciriyle işbirliği içerisinde olmayı, sürdürülebilirlik bilincini artırmayı amaçlayan Tofaş, tedarikçilerinin de ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesi adına çalışmalarını ve tedarikçi seçim kriterlerini bu doğrultuda oluşturuyor.