Okan’a sürücüsüz araç geliştirmesi için proje desteği

2125

2017 yılı içinde yapılan IPA II proje başvurularının Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerinde Okan Üniversitesi’nin iki projesi desteklenmeye değer bulunan projeler arasında yer aldı. Projeler, ülkemizde otomotiv sektörünü ve otonom (sürücüsüz) araç teknolojisini geliştirmeye yönelik projeler.

Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UTAS) tarafından geliştirilen projelerden ilki, Otonom Araç Yazılım ve Donanım Geliştirilmesi için Açık İnovasyon Platformu Geliştirilmesi adını taşıyor. Projenin yürütücüsü olan Okan Üniversitesi’ne Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği, Yazılım Sanayicileri Derneği ve Türk Elektronik Sanayicileri Derneği destek veriyor.

Proje otonom araç donanım ve yazılımı geliştiren farklı boyutlarda kuruluşların paylaşabileceği, ürünlerini bir araya getirip çalıştırabilecekleri, deneyebilecekleri, performanslarını ölçüp raporlandırabilecekleri, dolayısıyla yenilikçi ara ürün ve alt sistemlerin geliştirilmesinde kritik önem taşıyacak bir platform oluşturma amacını taşıyor. Otomotiv sektörünün çeşitli alanlarında çalışan çok sayıda kuruluşun temsilcileri geçtiğimiz hafta Okan Üniversitesi’nde düzenlenen çalıştayda bir araya gelerek bu projeyle oluşturulacak altyapıdan nasıl yararlanabileceklerini, ne gibi özelliklerin gerektiğini tartıştılar. Ayrıntılı ihtiyaç belirleme çalışmasının ilk adımını birlikte attılar. Projenin, Türkiye otomotiv sektöründe yeni bir sinerji yaratarak uluslararası rekabette başarıya yönelik önemli bir etki yaratması bekleniyor.

Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin katıldığı projelerden ikincisi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecek. Okan Üniversitesi’nin yanı sıra projede Sabancı, Koç ve Boğaziçi Üniversiteleri, TOSB ve Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği de yer alıyor. Otomotiv Değer Zincirinin İşbirliğiyle İyileştirilmesi (Automotive Value Chain Collaborative Upgrading, AutoCUp) adını taşıyan projenin amacı, Türkiye otomotiv endüstrisinin toplu olarak ileri teknoloji içeren altyapı destekleriyle bölgede lokomotif işlevine kavuşturulması olarak belirlendi. Okan Üniversitesi projeye, sensör donanım ve yazılımlarını geliştirerek destek verecek.

Her iki proje de ülkemizde otomotiv endüstrisinin dünya pazarlarında öncü ve önemli bir yer tutmasında kritik önem taşıyor. Projeler, Türkiye’de belli altyapıların oluşturularak hizmet olanaklarının yükseltilmesini sağlamanın yanı sıra çok sayıda kuruluşun birlikte çalışmasıyla sektörün güçlenmesini de sağlayacak.

“Öğrencilerimiz sanayicilerle birlikte Ar-Ge etkinliklerinin içinde yer alacaklar”

Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Bilgen projeler hakkında “Projelerde UTAS bünyesinde bugüne kadar akıllı, haberleşen ve çevreci araçlar konularında oluşmuş birikimden ve var olan altyapıdan ciddi biçimde yararlanılacak. Yapılacak çalışmalarda fakültemizin çeşitli bölümlerinden çok sayıda akademisyen görev alacak. Ayrıca bu boyuttaki sanayi işbirliklerinde eğitim süreçlerine öğrencilerimizi de katıyoruz. Öğrencilerimizin yalnızca staj dönemlerinde değil eğitimlerinin başından sonuna kadar sürekli biçimde sanayicilerle birlikte Ar-Ge etkinliklerinin içinde yer alarak mezuniyetlerinde büyük önem taşıyacak bir deneyim kazanmalarını sağlayacak yeni bir mühendislik eğitim modelini bu sene uygulamaya koyacağız. Öğrencilerimiz ayrıca Avrupa’da otomotiv alanındaki önemli kuruluşlar arasında olan ERTICO ve EGVIA gibi yapılanmaların Türkiye’den tek üniversite üyesi olarak onlarla ortaklaşa yürüttüğümüz projelerde de de yer alacaklar” diye konuştu.