Pirelli ‘İklim A’ listesinde yer aldı

1239

Pirelli’nin iklim değişikliğiyle mücadelede global liderler arasındaki konumu bir kez daha teyit edildi. Pirelli çevresel sorunlar hakkında bilgi toplayan, bu bilgileri açıklayan ve bu sorunlara dikkat çeken uluslararası sivil toplum kuruluşu CDP’nin hazırladığı 2021 Climate A (İklim A) listesinde yer aldı.

  • Katılan 13.000 şirketten sadece 200’üne verilen “A” derecelendirmesi, alınabilecek en yüksek puanı ifade ediyor.
  • Değerlendirmelerde emisyonları ve iklim risklerini azaltmak ve düşük karbon emisyonlu bir ekonomi geliştirmek için alınan aksiyonların etkinliği, sağlanan bilgilerin eksiksizliği ve şeffaflığı, iklim etkisiyle bağlantılı en iyi uygulamaların benimsenmesi gibi kriterler dikkate alınıyor.

Pirelli 2030 itibarıyla ‘karbon nötr’ olmak için Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nin (SBTi) de onayladığı hedeflere uygun olarak CO2 emisyonlarını azaltmayı amaçlıyor. Şirket bu kapsamda 2025 itibarıyla küresel ölçekte tedarik ettiği elektriğin %100’ünün yenilenebilir kaynaklı olmasını da hedefliyor. Pirelli ayrıca yenilikçi ve yenilenebilir malzemeler ile tedarik zincirinin yol açtığı emisyonları azaltma konularında sürekli Araştırma ve Geliştirme çalışmaları yapmayı da taahhüt ediyor.

Sera gazı emisyonlarını azaltmak, su kaynaklarını ve ormanları korumak için şirketlere ve hükümetlere rehberlik sunmayı amaçlayan CDP, puanların hesaplandığı metodolojiye ilişkin bağımsız bir değerlendirme için çevresel etkiler, riskler ve fırsatlarla ilgili veriler topluyor. 2021 yılında toplam varlığı 110 trilyon $’ı aşan 590’dan fazla yatırımcı ve 5,5 trilyon $ alım gücüne sahip 200 büyük ölçekli satın almacı, bu verileri CDP platformu aracılığıyla paylaşmaları için şirketlere çağrıda bulundu. 9.600’den fazla şirket bu çağrıya yanıt verdi.