Renault Grubu 2020 ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

3155
Renault Grubu 2020 ilk yarı finansal sonuçları

Açıklanan rapora göre pandemi krizi nedeniyle Grup satışları, küresel pazarın %28,3 daralmasıyla birlikte (1,26 milyon adetlik satış ) 2020 yılının ilk yarısında %34,9 düştü.

Bu trendin sonucu olarak ilk yarı yılda Grubun cirosu 18,4 milyar Euro (%-34,3) oldu. Sabit döviz kuru ve katsayı ile hesaplansaydı, düşüş % 32,9 seviyesinde gerçekleşecekti.
Sağlık krizinin tahmini 1,8 milyar Euroluk negatif etkisi göz önünde bulundurulduğunda Grup ilk yarıda -1 milyar 203 milyon Euro negatif faaliyet kârı kaydetti.
Grubun faaliyet karı tek seferlik giderlerin muhasebe kayıtlarına geçirilmesinin ardından -2 milyar 7 milyon Euro oldu.

Nissan’ın negatif katkısı 4 milyar 817 milyon Euro

Net gelir -7 milyar 387 milyon Euro olurken, büyük ölçüde Nissan’ın negatif katkısından (-4 milyar 817 milyon Euro) etkilendi.
30 Haziran 2020 itibariyle otomotiv operasyonel serbest nakit akışı -6 milyar 375 milyon Euro ile negatif olurken, bunun nedeni büyük ölçüde faaliyetlerdeki daralmanın işletme sermayesi gereksinimi üzerindeki etkisi oldu.
30 Ocak 2020’de otomotiv faaliyetlerinin likidite rezervleri 31 Mart 2020’ye kıyasla 6,5 milyar Euro iyileşme göstererek 16,8 milyar Euro yükseldi. Bu tutar, Fransa Devletinin garantisiyle imzalanan 5 milyar Euroluk kredi tahsis anlaşmasını içermektedir.

30 Haziran 2020 itibariyle yüksek sipariş seviyesi

ZOE satışları yaklaşık %50 artış gösterirken, Grup tarafından geliştirilen E-TECH hibrid teknolojisi büyük ilgi görüyor.
Grup, 2020 CAFE hedeflerini gerçekleştirmeye doğru ilerliyor.
Bu yıl için 600 milyon Euro sabit gider azaltma hedefi doğrulandı.
Sağlık konusuna ilişkin belirsizlikler göz önünde bulundurulduğunda, Groupe Renault, hem Avrupa’da, hem de gelişmekte olan pazarlarda yılın tamamı için güvenilir bir öngörü açıklama durumunda olmadığını bildirdi.

Renault CEO’su Loca de Meo: “Böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyor olsak da, bu son olmayacak. Grubun yönetim ekipleri ve çalışanlarıyla birlikte, bu durumu, sabit giderlerimizi azaltmanın ötesine geçecek sıkı bir disiplinle düzeltmeye odaklandık. Geleceğe hazırlanmak, aynı zamanda gelişim stratejimizin oluşturulması anlamına geliyor ve aktif olarak bunun üzerinde çalışıyoruz. Grubun toparlanma potansiyeline inancım tam.”

Renault CEO Yardımcısı Clotilde Delbos: “Şu an etkisi altında olduğumuz sağlık krizi, Grubun ilk yarı sonuçlarını büyük ölçüde etkiledi ve aşmaya çalıştığımız zorluklara yenilerini ekledi. Tüm çalışanlarımızın kararlılığı, bu durumla başa çıkmamızı sağladı. Bu yönde devam eden çalışmalarımız, 2022 maliyet düşürme planı projesi, likidite rezervlerimiz ve tabii ki yeni CEO’umuzun gelişiyle, performansımızın mümkün olduğunca hızlı bir biçimde toparlanmasını sağlayabileceğimize inanıyorum.

2020 öngörüleri

Sağlık konusuna ilişkin belirsizlikler göz önünde bulundurulduğunda, Grup, hem Avrupa’da, hem de gelişmekte olan ülkelerde yılın tamamı için bir öngörüde bulunmamaktadır. Bunun yanında Grup, bu yıl maliyetleri 600 milyon Euro azaltma hedefini doğrulamakta olup, bu tutar, 2o22 planı proje maliyet tasarruflarının yüzde 30’unu oluşturmaktadır.