TEMSA’ya geçici konkordato!

2384
TEMSA'ya geçici konkordato!

Hacizlerle boğuşan TEMSA, aldığı geçici konkordato ile üretime devam edebilecek.

Bankalarla başı belada olan Türkiye’nin en eski otobüs üreticisi TEMSA, geçici konkordato alarak; üretim ve ihracatına devam edebilmesi için şimdilik rahat bir nefes aldı. Konuya ilişkin TEMSA’dan gelen açıklama şöyle:

TEMSA yeni gücü ile Avrupa ve Amerika’daki yapılanmasını tamamlayarak,
büyüme vizyonu ile yoluna devam ederken bankalarının vadesi henüz
gelmemiş canlı kredileri geri çağırarak başlattığı hacizler ve bunun devamında
üretime parça ve hizmet sağlayan bazı yan sanayicilerimizin aksayan ödemeler
gerekçesiyle başlattığı haciz istemi başvuruları kıymetli kamuoyunun
malumudur.
Şirketimiz yurt dışında büyük başarılara imza atılan bir dönemde gerçekleşen
bu beklenmeyen hacizler neticesinde üretimi durdurmak mecburiyetinde
kalmıştır. Bunun sonucunda yurt içinde ve yurt dışında alınan siparişleri ve
taahhütleri yerine getirememe noktasına gelinmiştir. 50 yılda büyük emeklerle
kurulan küresel bir Türk markasının, yeniden oluşturulmasının büyük emek ve
zaman alacak güven kaybına uğraması kaçınılmazdır.
TEMSA olarak uluslararası itibarımızın yanında başta çalışanlarımız,
servislerimiz, bayilerimiz ve yan sanayimiz olmak üzere tüm eko sistemimize
karşı önemli sorumluluklarımız bulunmaktadır. Bu sorumluluğun getirdiği
bilinçle şirketimiz konkordatoya müracaat etmiş ve geçici konkordato almıştır.
Bu vesile ile hızla üretime başlayarak, tüm yan sanayi ve bayilerimizin de
desteği ile satışlarımıza ve ihracatımıza hızla devam ederek markamızı
koruyacak, ürün geliştirmeye devam edebilecek ve en önemlisi kartların
yeniden dağıtıldığı elektrikli otobüs dünyasındaki yerimizi pekiştirebileceğiz.
Tüm bunlar sayesinde daha önce ödemeye başladığımız borçlarımızı sağlıklı ve
planlı bir şekilde ödeyerek bankalarımıza karşı sorumluluklarımızı da yerine
getirme imkanına da kavuşmuş olacağız.
Türkiye’nin TEMSA’sının sürdürülebilir bir dünya markası olarak yoluna devam
edebilmesi için bankalarımızdan halen talebimiz, karşılıklı mutabakat ile
TEMSA’nın borçlarının yeniden yapılandırılmasıdır.
TEMSA gerek istihdam gerekse ihracatta Türkiye’nin gururu olacak,
bayrağımızı tüm dünyada gururla dalgalandırmaya devam edecektir. Bu
konudaki kararlılığımızı tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz.