Türkiye taşımacılık sektöründe son durum!

2305
UND’nin, Ocak-Ekim 2017 dönemini kapsayan taşımacılık istatistikleri değerlendirmesi aşağıdaki gibi…

İHRACAT TAŞIMALARI

Geçen yıl Ocak-Ekim toplamına bakıldığında 2016 yılında 971.086 adet olan ihracat taşımalarımız 2017 Ocak-Ekim döneminde 1.030.471 adet ile Ekim ayında %6 büyüme sağlanmıştır. Eylül ayında %8, Ağustos ayında %9, Temmuz ayında ise %10 büyüme sağlanmıştı. İhracat taşımalarımızda en büyük paya sahip olan ve %14 büyüme sağladığımız Irak’ı ihmal edecek olursak, İhracat taşımalarımızda %2 artış olduğu görülecektir. Irak’da Eylül sonunda yaşanan Referandum ve Ekim ayından devam eden endişe durumunun ihracat taşımalarımıza da etkisi fark edilmektedir.

Bölgesel olarak baktığımızda ise; ilk 10 ay toplamında %10 büyüme ile en ciddi artışının olduğu bölge Ortadoğu olmaya devam etti. Ortadoğu ülkelerinde Körfez ülkelerinde ciddi düşüşler yaşansa da Irak İran ve Ürdün’e yapılan taşımaların artmasıyla Ortadoğu en önemli bölge olmaya devam etmektedir. Ayrıca Katar’a geçen sene 49 taşıma yapmışken bu yıl 504 taşıma gerçekleştirilmiştir.Avrupa’ya yaptığımız ihracat taşımalarında ise geçen son 2 ayda %4-5 olan artış eğilimi Ocak-Ekim toplamında da %4 artış ile devam etmiştir.  Doğu Avrupa’ya olan taşımalarımız daha istikrarlı görünmektedir ve Slovenya’da %104, Kosova’da %20, Macaristan’da %22, Sırbistan’da %16 artışlar yaşanmıştır. Güney Avrupa ülkelerinde de artış eğilimleri görülüyor,  Özellikle İspanya’ya %23 ve Portekiz’e %32 oranındaki artışlar dikkat çekmektedir.

BDT ve Orta Asya ülkelerine bakıldığında; Geçen yıl Rusya krizinin yarattığı etkinin ilişkiler normale döndükten sonra BDT bölgesinde olumlu bir etki yaratmış olmasına rağmen Nahcivan taşımalarında yaşanan %34 düşüş ve Gürcistan taşımalarında yaşanan %9 düşüş genel olarak BDT bölgesinde düşüş olduğunu göstermektedir. Gürcistan ve Azerbaycan-Nahcivan taşımalarında Yabancı araçların paylarının arttığı görülmektedir. Bu durumun bölgesel olarak bir artış eğrisine geçilememesinde önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. G aylarda %10 olan düşüş eğilimi Ocak-Ekim toplamında %3 düşüş olarak devam etmiştir. Yabancı araçlar ise bu bölgelere yaptıkları taşımalarda %5 artış göstermektedirler. Türki Cumhuriyetlere ise %20’nin üzerinde artış ve Rusya’ya olan taşımalarımızın gün geçtikçe daha istikrarlı bir seyre geçildiği görülmektedir.

İhracat Taşıma pazarı Ocak-Ekim 2017 döneminde %79 Türk, %21 Yabancı oranında devam etmiştir. Yabancı araçlar toplamda %8, Türk araçları ise %6 artış sağladılar. Genel toplamda ise %6 artış yaşandı.İhracat Taşımalarında Irak Hariç tutulduğunda ise %70 Türk, %30 yabancı payı olduğu görülmektedir. Irak hariç bakıldığında Türk araçlarının taşımalarında %2 artış yaşanmıştır.

İTHALAT TAŞIMALARI

İthalat taşımalarında geçen yıla göre Ocak-Ekim 2017 döneminde Türk araçları %23 artış ile ~375.000 ithalat taşıması gerçekleştirmişlerdir. Avrupa ülkelerinden yapılan ithalat taşımalarında geçen ay %22 olan artış eğilimi Ekim ayı toplamında %6 olarak gerçekleşmiştir. İthalat pazarında bir önceki ay %67 olan Türk payı bu yıl %66 olmuştur ve %34 Yabancı payı ile taşımaların gerçekleştirildiği görülmektedir. BDT ve Orta Asya ülkelerinden ithalat taşımalarındaki artış geçen ay %22 olmasına rağmen Ocak-Ekim döneminde %11 olarak görülmektedir. Ortadoğu ülkelerinden Nisan ayında %33 artış sağlanmıştı, bu oran Mart ayında %52’e, Mayıs ayında %73, Haziran ayında %94, Temmuz ayında %119, Ağustos ayında %135 ve Eylül ayında ise rekor yükseliş ile %141 oranında artış yaşanmıştı Ekim ayında ise %155 ile yeni bir rekor kırılmıştır.

Bu bölgeden yapılan ithalatımızda en büyük pay %241 artış ile Irak’a aittir. Geçen yıl ilk 10 ayda Irak’tan ~22.000 olan ithalat taşımamız 2017 yılında ilk 10 ayda ~75.000 adet taşımaya yükselmiştir. TUİK verilerine göre ithalat değerlerindeki artış da taşımacılık oranıyla paralel artışların olduğunun kanıtıdır.

Türk araçlarının en çok yükleme yaptığı ülkelere baktığımızda Irak’ın Almanya’nın ardından 2. sırada yer aldığı ve önceki yıllara göre üst sıralara çıktığı görülmektedir. Bununla beraber; ithalat taşımalarımızda Türk araçlarının İran’dan Türkiye’ye yaptığı taşımalarda geçen aylarda düşüş eğiliminde olmasına rağmen artışa geçmiş olduğu dikkat çekmektedir. Türk araçlarının toplamına %23 artış olumlu bir gelişmedir. Yabancı araçlar ise Türkiye’ye yaptıkları taşımalarda %10 artış sağlamışlardır.

Transit Taşımalar

Ülkemiz üzerinden yapılan transit taşımalarda Türk araçları geçen yıl Ocak-Ekim dönemine göre %27 artış ile ~48.000 adet transit taşıma gerçekleştirdiler. Transit çıkışlarda yoğunlukla Irak ve İran’a, ardından Gürcistan ve Azerbaycan’a taşıma gerçekleştiriyoruz.

İran plakalı araçlar ülkemizden aylık ~2.750 adet transit taşıma gerçekleştirdiler ve Ocak-Ekim toplamında ~28.500 adet transit taşıma yaptılar. Geçen yılın aynı dönemine göre %8 artış sağlamışlardır. Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan araçlarının transit geçişlerinde düşüş yaşandı. En yoğun artış sağlayan ülkeler arasında Almanya ve Ukrayna ve Lübnan dikkat çekmektedir, Ukrayna taşıtları geçen yıl ilk 10 ayda 466 adet transit taşıma yapmış iken 2017 yılı aynı döneminde 899 adet transit taşıma ile %93 artış sağladılar. Almanya taşıtları da %33 artış ile 1.366 adet ile ilk 10 ay toplamında ülkemiz üzerinden transit taşıma gerçekleştirmişlerdir.

Boş Girişler

Türkiye’ye Boş Giriş yapan araçlar incelendiğinde Yabancı araçlar ilk 10 ayda toplamda %6 artış ile 100.923 adet giriş yapmışlardır. Ülkemize boş girip yük alan ülkelerin başında 20.811 adet ile Gürcistan, 15.058 adet ile KKTC ve 14.561 adet ile Bulgaristan başta gelmektedir.

Ülkemize ayda  ~10.000 araç boş giriş yapmaktadır.
Aylık ortalama: ~2.000 adet Gürcistan, ~1.500 adet KKTC, ~1.400 adet Bulgaristan, ~800 adet Makedonya, ~700 adet Romanya, ~500 adet Ukrayna, ~450 adet Moldova ülkeleri başta olmak üzere boş giriş yapılmaktadır. İran plakalı araçlar geçen yıl ortalama ~550 adet boş giriş yaparken, bu oran aylık ~55 adet boş girişe kadar düşmüştür.