ZaMANe ile X ve Y nesli birbirlerini daha iyi anladı

2397

1988 ve sonrası doğumlu ‘Y’ kuşağı çalışanlar, şirketteki üst düzey yöneticilere mentorluk yaptı. “ZaMANe” adı verilen “Tersine Mentorluk” programı sonunda, ‘X’ ve ‘Y’ kuşaklarının birbirleri ile ilgili algısı, etkileyici biçimde değişti.

2012’den bu yana mentorluk programı uygulayan MAN Türkiye, geçtiğimiz yıl programı tersine çevirdi.

Ankara fabrikasında “Tersine Mentorluk” uygulamasına “ZaMANe” adını vererek yeniden yorumlayan MAN grubu, Y kuşağındaki genç çalışanlarını uygulamanın merkezine aldı.

MAN Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Mustafa İskifoğlu, “Bu programla farklı bakış açıları olan X ve Y kuşağını birbirine yaklaştırmayı, Y kuşağını ve onların beklentilerini doğru anlamayı amaçladık” dedi.

“İlham veren liderler algısı arttı”

Program başlangıcında ve sonunda yapılan ön test / son test sonuçlarına bakıldığında; iki kuşağın da birbiri ile ilgili algısının etkileyici bir biçimde değiştiği görüldü.

“X kuşağı yöneticilerin uygulama sonrası ilham veren liderler” olduğuna dair algıda artış gözlemlendi. Ayrıca bu uygulamayla birlikte Y kuşağı çalışanlar; fikirlerinin X kuşağı yöneticileri tarafından önemsendiğini hissettiklerini ifade ettiler. Y jenerasyonu ile ilgili algı ise “sosyal, girişimci, soru soran, özgüvenli ve teknoloji jenerasyonu” oldukları yönünde ağırlık kazandı.

“ZaMANe, karşılıklı yönetilebilir hale getirdi”

ZaMANe ile X-Y neslinin birbirlerini daha iyi anlayarak ve karşılıklı yönetebilir hale gelmelerine imkân tanırken, yöneticiler de genç kuşakla gerek çalışma hayatında ve gerekse de sosyal hatta nasıl iletişim kurabileceklerini, onların farklı gelen davranışlarının nedenlerini daha iyi kavrayabilmiş oldu. Gençler açısından değerlendirecek olursak gençler, seansların ardından kişisel olarak kendilerinden önceki jenerasyonla empati kurabildiklerini, iletişim stillerini ve beklentileri anlayabildiklerini belirtiyorlar.

Program nasıl başladı?

MAN, önce “Tersine Mentorluk” projesinin adımlarını ve çalışma kurallarını belirledi. Konsept tasarlandı, ardından program “ZaMANe” adıyla markalandı. Program, 2016 yılı Eylül ayında tüm şirkete duyurularak başladı. Mail ve cep telefonları uygulamalarını kullanarak çalışanlara çeşitli videolar gönderildi, kriterler paylaşıldı. Başvuran adaylardan neden bu programda yer almak istediklerini anlatan kısa bir video hazırlamaları istendi. Video gönderen adaylarla çeşitli mülakatlar yapılarak başvuruları değerlendirildi.

Programa katılım gönüllülük esasına dayanıyordu. Mentor adaylığı 1988 sonrası doğumlu olan bütün çalışanlara açıktı. Başlangıçta mentor ve menteeleri sürece teknik ve duygusal olarak hazırlamak için yarım günlük eğitimler düzenlendi.

Eşleşmelerden önce mentor ve mentee adaylara çeşitli profil analizleri, ön test ve son test gibi uygulamalar yapıldı. MAN Türkiye Genel Müdürü Münür Yavuz’un da içinde bulunduğu menteeler eşleşti. Eşleşmelerin farklı departmanlardan olmasına ve profil analizi sonuçlarının da hesaba katılarak yapılmasına özen gösterildi.

Toplantı konuları, şirketin ve sektörün ihtiyaçlarına göre belirlendi. Bu programda mentor genç çalışanlar, belirli gündem dâhilinde içerik hazırlayarak toplantıları tasarladı. Her oturumda moderatörlüğü, sırasıyla bir genç mentor üstlendi. Dolasıyla bu program yöneticilerin Y kuşağını anlamasına ek olarak genç mentorların de çeşitli yetkinliklerini geliştirmesini sağladı.

Sürecin sonunda mentee ve mentorları, şirketin tüm Y kuşağı çalışanları ve yönetimin bulunduğu bir mezuniyet töreninde bir araya getirildi. Tören anılar ve videolarla renklendi. Aynı zamanda bu törenin sonunda yeni dönem mentee ve mentor gruplarının duyurusu yapılarak ikinci program başlatılmış oldu.